Zaštitite vrednost onog što ste stekli

Dom je mesto na koje se uvek vraćate posle napornog radnog dana, putovanja i mnogih drugih svakodnevnih aktivnosti. Zato je važno da ga osigurate od  raznih opasnosti koje mogu da ga ugroze:

požar, provalna krađa, poplava…

Svedoci smo nepredvidljivih događaja koji nanose ogromnu materijalnu štetu, da bismo stvari prepustili slučaju.

Da li ste spremni da sav rizik od posledica preuzmete na sebe?

Osiguranje kuća, stvari i članova domaćinstva

Ako negde želimo da imamo potpunu sigurnost, onda je to u svom domu. Vredna imovina i stvari koje godinama pažljivo biramo i stičemo postaju deo našeg života. Ipak, oni mogu nestati za tren.

Osiguranje vam omogućava:

  • Da na jasan, kvalitetan i jednostavan način ugovorite osiguravajuće pokriće
  • Da to učinite pod veoma povoljnim uslovima
  • Da osiguravajuću zaštitu obezbedite na period koji je primeren Vašim potrebama, uz odgovarajuće stimulacije za duži rok
  • Korekciju osigurane sume u skladu sa rastom cena na malo, ukoliko se odlučite za trajanje osiguranja duže od godinu dana