Osiguranje za ,,ljubimce na četiri točka” važno je iz više razloga:

 • broj ukradenih vozila u našoj zemlji raste
 • loši putevi, gužve, saobraćajna nekultura i bahati vozači

Vozilo nije samo prevozno sredstvo. Danas ga biramo sa velikom pažnjom i u njega ulažemo jer za uzvrat očekujemo pouzdanost, udobnost i uživanje u vožnji.

S druge strane, investicije u novo vozilo sve su značajnije.

Kada se u nešto uloži puno ljubavi i sredstava, logično je razmišljati o načinu na koji se stečeno može sačuvati.

Osigurajte svoje vozilo.

Uradite to na najbolji način.

Potpuno kasko osiguranje:

Ovaj tip osiguranja predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne opreme (ako je to ugovoreno) od posledica ostvarenja određenih rizika, a koji su definisani raznim paketima rizika.

 1. Paket rizika A1 – saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača drugog motornog vozila
 2. Paket rizika A2 – saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača osiguranog vozila
 3. Paket rizika A3 – saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača osiguranog vozila ili vozača drugog motornog vozila
 4. Paket rizika B – požar, udar groma, oluja, grad(tuča), snežna lavina, manifestacije ili demonstracije, odron zemljišta, rušenje stena ili obrušavanje zemljišta, poplava, bujica i visoka voda – za vreme mirovanja vozila na unapred utvrđenoj adresi
 5. Paket rizika C – saobraćajna nezgoda, požar, udar groma, oluja, grad(tuča), snežna lavina, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letelice, manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, oštećenja tapaciranih delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima, poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena, potapanje
 6. Paket rizika D – podrazumeva sve rizike iz paketa C, kao i rizike: neovlašćeno korišćenje vozila, krađa vozila, razbojnička krađa i razbojništvo.

Delimično kasko osiguranje

Delimično kasko osiguranje predstavlja osiguranje svih stakala standardno ugrađenih na vozilo (putničko ili teretno), izuzev stakala na svetlosnim uređajima i ogledalima.

 • loma stakala, kao posledica ostvarenja rizika definisanih paketom rizika C,
 • lom i krađa stakala, kao posledica ostvarenja rizika definisanih paketom rizika D. Delimično kasko osiguranje se ugovara na polisi osiguranja od autoodgovornosti.


Dopunsko kasko osiguranje

Dopunsko kasko osiguranje podrazumeva osiguranje ličnog prtljaga putnika u vozilu (izuzimajući prtljag putnika u autobusima) i alata za profesionalnu upotrebu.

Ovaj vid osiguranja je moguće ugovoriti samo ukoliko je ugovoreno i potpuno kasko osiguranje

Osiguranje autoodgovornosti

Obavezno osiguranje za sve vlasnike ili korisnike motornih vozila

 • Podrazumeva osiguranje odgovornosti vlasnika vozila za štete pričinjene trećim licima

Osiguranje autonezgode

Predstavlja dobrovoljno osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu. Veoma je popularan vid zaštite osiguranika i često se ugovara u paketu sa osiguranjem Autoodgovornosti.

Vozači i putnici su osigurani u sledećim slučajevima:

 • Smrti usled nezgode
 • Invaliditeta usled nezgode


Pomoć na putu

Osiguranje Pomoć na putu korisniku obezbeđuje pokriće troškova u slučaju da je osigurano vozilo dospelo u nevozno stanje ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju.