ZAŠTO SE LJUDI ODLUČUJU ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE

ZAŠTO SE LJUDI ODLUČUJU ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE

Vi znate da je život neprocenjiv. Upravo zato ljudi osećaju potrebu za sigurnošću i postaju sve više svesni činjenice da se sami moraju pobrinuti za finansijsku sigurnost, kako sebe tako i svojih bližnjih. Sa polisom životnog osiguranja bićete bolje spremni za nepredviđene promene koje vam se u životu mogu desiti.

Osnovna specifičnost osiguranja života je u tome što predstavlja kombinaciju osiguranja od osiguranog rizika i štednje. Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora o osiguranju.

Zašto se ljudi odlučuju za životno osiguranje?

Buduća penzija je uvek manja od zarade, radi zbrinjavanja porodice, jer iznenadna smrt ili teška bolest nosioca prihoda u porodici može znatno ugroziti standard života svih drugih članova, osiguranjem života mogu se rešiti važna životna pitanja, školovanje dece, stupanje u brak, kupovina stana, izgradnja porodične kuće, ili obezbediti dodatna sredstava za „stare dane“.

Prednosti životnog osiguranja

  • štedite za sigurniju budućnost,
  • obezbeđujete ličnu sigurnost i sigurnost svoje porodice,
  • polisu životnog osiguranja kao hartiju od vrednosti možete koristiti za obezbeđenje vraćanja duga (vinkulacija, zaloga),
  • učestvujete u dobiti društva za osiguranje ukoliko je to ugovoreno.

Više informacija i najbolju ponudu samo za Vas, dobićete pozivom našeg licenciranog zastupnika

063 1010 556

 OD KIŠOBRANA DO LETOVANJA

OD KIŠOBRANA DO LETOVANJA

 Poklon iznenađenja

Poklon iznenađenja