Zdravlje je samo jedno – sačuvajmo ga

Polisom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obezbeđujete komfornu i efikasnu medicinsku zaštitu za sebe i svoju porodicu. Osiguravajuće kuće imaju saradnju sa velikim brojem privatnih medicinskih ustanova koje koriste najsavremenije metode lečenja.

Osiguravajuće pokriće važi 24h dnevno tokom ugovorenog trajanja osiguranja na teritoriji Republike Srbije.

Može se ugovoriti

 • Individualno – za jednu osobu
 • Porodično – za pojedine ili sve članove uže i šire porodice
 • Kolektivno – za firme i njihove zaposlene


Dobijate

 • najbolje stručnjake u preko 300 privatnih i državnih medicinskih ustanova
 • najsavremenije metode i komforne uslove lečenja
 • uštedu vremena – brzo i lako zakazivanje pregleda, bez čekanja i odlaganja
 • poseban tretman u toku lečenja
 • slobodu izbora zdravstvene ustanove i lekara kod koga ćete se lečiti
 • pokriće troškova lečenja, u skladu sa izabranim paketom usluga


Paket usluga
:

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled povrede
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Zdravstvena zaštita trudnica


Dopunske usluge
:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge